Elk van ons wordt als subject gedragen door een verlangen, verlangen dat een eigen (en soms ook eigenzinnig) spoor trekt. De seminaries van het Vormingsinstituut vormen dan ook even zovele sporen van het verlangen van de verantwoordelijken. Dit is voor ons cruciaal: geen beweging, geen werkelijke vorming als ze niet gedragen wordt door een specifiek verlangen ten aanzien van de psychoanalyse. Dit zorgt ervoor dat de inhoud van de seminaries niet ‘ten eeuwigen dage’ gefixeerd is, maar van jaar tot jaar kan evolueren. Tegelijk is er wel een aandacht voor wat we als de grote assen van een psychoanalytisch onderwijs beschouwen: lectuur van de oorspronkelijke auteurs van ons werkveld, klinische vragen en beschouwingen, de belendende velden waarmee de psychoanalyse nog steeds in dialoog treedt en tot slot de intervisie/supervisie. De seminaries worden dan ook volgens deze assen gestructureerd. Het belang van dit verlangen, in zijn particulariteit, is uiteraard even essentieel voor wie een psychoanalytische vorming wil volgen. We vinden het dan ook vanzelfsprekend dat iedere geïnteresseerde zelf kan kiezen welk parcours hij of zij maakt. Men kan kiezen voor een volledige inschrijving (met een programma gespreid over 4 jaar), maar men kan ook opteren voor één of meerdere onderdelen. Immers: soms wil men gewoon van één of meerdere seminarie eens proeven, op andere momenten wordt het verlangen gedreven door een prangende klinische vraag, of men kiest gewoon een thema dat altijd al aansprak, … Met andere woorden: net als in een goed restaurant kan men opteren voor een volledig menu, vanuit de nieuwsgierigheid wat er allemaal op het bord zal komen. Dit is evenwel geen verplichting: men kan zich even goed laten leiden door een specifiek voorkeur en à la carte proeven…

Seminaries à la carte

U kan kiezen uit volgende seminaries:

Overzicht seminaries

Inschrijvingskosten ‘Seminaries à la carte’

Niet-leden GPP: 100 euro

Studenten en leden GPP: 70 euro

Betaling gebeurt per overschrijving met vermelding:

naam + “titel seminarie”

Rekeningnummer: BE38 0012 3998 7372

OPGELET! Je inschrijving is pas geldig na betaling.

Freud
Ik wil mij inschrijven!

Volledig programma

Elk jaar heeft een vast sjabloon, met keuzemogelijkheden, dat bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De deelnemer kiest uit het aanbod van het Vormingsinstituut vier seminaries (cfr. seminaries à la carte) naar eigen voorkeur.
  • Het intervisieseminarie.
  • De 4 studiedagen die in samenwerking met Idesça worden georganiseerd.
  • De inter(cartel)dag georganiseerd door het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie.
  • Deelname aan een cartel (het thema kan in overleg bepaald worden).
  • Klinisch werk onder de vorm van een stage of een werk onder supervisie.
  • Het schrijven van een paper.

Toelichting bij het volledige programma

Inschrijvingskosten ‘Volledig programma’

Volledige jaarinschrijving met de mogelijkheid een uitgebreid pakket samen te stellen:

Studenten en leden van het GPP: 550 euro
Niet-leden GPP: 650 euro

Betaling gebeurt per overschrijving met vermelding:

naam + “volledige inschrijving vormingsinstituut” en lopende vormingsjaar

Rekeningnummer: BE38 0012 3998 7372

Inbegrepen: het volgen van 4 seminaries, het seminarie psychoanalytische intervisie, de studiedagen van Idesça en de intercarteldag van het GPP.

OPGELET! Je inschrijving is pas geldig na betaling.

Jacques Lacan geeft les
Ik wil mij inschrijven!