Gevallenstudies uit de klinische literatuur

Dries Roelandts en Eli Noé

Wat gebeurt er precies in een analytische kuur? Hoe gaat de analyticus concreet te werk? Hoe verhoudt hij zich tot het spreken van de analysand, waarop baseert hij zijn duidingen,hoe gaat hij om met weerstand en overdracht? Omdat een psychoanalyse een intiem gebeuren is dat geen externe getuigen duldt, zijn we voor dergelijke vragen aangewezen op casuïstiek. Anders dan in de medische wetenschap, waar ‘het geval’ een representatief voorbeeld heet te zijn van een aandoening en dus mikt op veralgemeenbaarheid, viseert de psychoanalytische kliniek resoluut het bijzondere. Een analytische gevallenstudie is altijd de reconstructie van een singuliere ontmoeting. Dat Freuds vijf grote casussen (Dora, Schreber, de Rattenman, Kleine Hans, de Wolvenman) in de latere traditie een paradigmatisch statuut hebben gekregen, neemt niet weg dat analytici van diverse strekkingen steeds eigen gevallenstudies hebben geproduceerd om iets van de analytische ervaring naar buiten toe te articuleren, om hun eigen werk beter te begrijpen, om de theorie niet alleen didactisch te illustreren, maar ook te beproeven en uit te dagen.

In het seminarie gevallenstudies nemen zeven analytici elk een bekende of minder bekende casus uit de ‘secundaire’ klinische literatuur onder de loep. Verschillende klinische structuren zullen de revue passeren, alsook diverse analytische stijlen en benaderingswijzen. Het seminarie is een unieke gelegenheid om de analytische praktijk als het ware ‘van binnenuit’ te ervaren, wat het tot een uitstekende introductie maakt tot de praktijk en de theorie van de psychoanalyse. Voorafgaand aan elke sessie zal het betreffend casusmateriaal verspreid worden, zodat de deelnemers zich alvast kunnen inlezen.


Waar?

PC Gent-Sleidinge, Fratersplein 9 – 9000 Gent


Wanneer?

Donderdagavonden van 20.30 tot 22.30 u.

Start op 19 oktober!

  • 16 November 2023
  • 21 December 2023
  • 18 January 2024
  • 15 February 2024
  • 21 March 2024
  • 18 April 2024
  • 16 May 2024


 

Inschrijven