Het oevre van oorspronkelijke auteurs binnen het veld van de psychoanalyse

Gedaanten van het object

GEANNULEERD: Omtrent Dora

Klinische beschouwingen

Vergeten grondconcepten van de institutionele psychotherapie: de angst

De stem – Kliniek en finaliteit van de analyse

Café Dolto

Psychoanalytische intervisie

Psychoanalytische intervisie

Psychoanalyse en belendende velden

GEANNULEERD: Psychoanalyse en literatuur

Psychoanalytische concepten
Psychoanalytische ethiek

De ethiek van de psychoanalyse