Het oevre van oorspronkelijke auteurs binnen het veld van de psychoanalyse

Direction de la cure et les principes de son pouvoir.

Summerschool “Voorbij het lustprincipe”

Een close reading van De Kleine Hans

Klinische beschouwingen

Waarover men niet kan spreken (trauma)

IP “Ce qui passe” over het dagdagelijkse, het dagelijkse leven

Liefde

Gevallenstudies uit de klinische literatuur

Psychoanalytische intervisie

Psychoanalytische intervisie

Psychoanalyse en belendende velden

Psychoanalyse, literatuur en kunst

Psychoanalytische concepten
Psychoanalytische ethiek