Het oevre van oorspronkelijke auteurs binnen het veld van de psychoanalyse

Lectuur van Lacans achtste seminarie “Le transfert”

Primaire en secundaire processen: geschiedenis en actualiteit

Klinische beschouwingen

Vergeten grondconcepten van de institutionele psychotherapie: het archaïsche

Hysterie

Zeven avonden met Frank Vandenbroucke: Ik ben God niet (geannuleerd!)

Psychoanalytische intervisie

Psychoanalytische intervisie (geannuleerd!)

Psychoanalyse en belendende velden

Psychoanalyse en literatuur

Psychoanalyse en muziek

Psychoanalytische concepten

Introductie tot enkele fundamentele concepten van de psychoanalyse

Psychoanalytische ethiek