Willekeurig Citaat

Ons dagelijkse taalgebruik is niets anders dan verbleekte magie.

— S. Freud

Het Vormingsinstituut van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie

 

Het Vormingsinstituut van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie wil een ruimte voorzien waar men zichzelf samen met anderen kan vormen in de psychoanalyse. Het gaat om een verlangen te exploreren op welke manier een mens gegrepen is door zijn onbewuste en wat daarvan de weerslag is op iemands leven. Wie door deze vragen bewogen wordt, op één of andere manier geprikkeld is door de psychoanalyse en het verlangen heeft om zich te engageren in een gemeenschappelijk werk daar rond, is welkom: het Vormingsinstituut staat open voor iedereen die geïnteresseerd is, ongeacht de vooropleiding. Aan de basis van deze openheid ligt de bekommernis om het ethisch principe van de lekenanalyse te blijven verdedigen en concreet te belichamen in een landschap waarin dit idee onder druk komt te staan.

Wat doen we?

Het Vormingsinstituut wil een psychoanalytisch weten toegankelijk maken zonder te pretenderen Dé Waarheid te verkondigen of een voorgekauwd weten in pacht te hebben. We beschikken met andere woorden niet over het ‘ei van Columbus’ – hoewel de verwijzing naar deze figuur wel illustratief kan zijn: Columbus vertrok immers op reis in de vaste overtuiging Indië te bereiken via een nieuwe route … om naderhand vast te stellen dat hij op zijn reis onverwacht een volledig nieuw continent ontdekt had. We zouden dan ook de wens kunnen formuleren dat het parcours doorheen het Vormingsinstituut geen vooraf vastgelegde en voorspelbare weg dient te zijn, maar daarentegen een parcours kan zijn dat een plaats laat voor de verrassing en het onverwachte, eventueel passerend via de vergissing. Dit kan slechts door een plaats te laten voor het niet-weten én voor het particuliere verlangen dat elk van ons drijft, ook in zijn verhouding tot de psychoanalyse.

Op die manier kan een psychoanalytische vorming effecten hebben, niet omdat ze een voorspelbaar weten overdraagt maar omdat ze op een niet te voorspellen manier vervormend werkt – conform de ethiek van de psychoanalyse.