Psychoanalyse en literatuur

Bert De Meulder en Jeroen Donckers

Psychoanalyse en literatuur – Bert De Meulder & Jeroen Donckers


Dit seminarie wordt georganiseerd rondom de lectuur van romans. Elke bijeenkomst wordt ingeleid door een gastspreker, die zich voor zijn bijdrage laat leiden door een roman naar zijn of haar keuze. Deze lectuur ontmoet de psychoanalyse, hetzij langsheen het onbewuste van de gast, dat van de auteur, een herontdekking van een concept, een gesprek, kortom, tussen literatuur en psychoanalyse, zonder dat ze tot elkaar herleid worden. Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat de deelnemers de romans ook zelf lezen, om zodoende mee vorm te kunnen geven aan het gesprek dat ingeleid wordt door de gastspreker.


Waar?

Woonboot Diala
Bargiekaai 37
9000 Gent


Wanneer?

Zes vrijdagavonden van 20u30 tot 22u30

  • 13 november 2020
  • 11 december 2020
  • 15 januari 2021
  • 26 februari 2021
  • 26 maart 2021
  • 21 mei 2021


Inschrijven