Introductie tot enkele fundamentele concepten van de psychoanalyse

Veroniek Knockaert & Wim Galle

In dit seminarie worden enkele fundamentele concepten van de psychoanalyse geïntroduceerd.
Lacan onderscheidde op een gegeven ogenblik vier funderende concepten voor de psychoanalytische praktijk: het onbewuste, de herhaling, de drift en de overdracht. We vullen deze vier in dit seminarie aan met de betekenaar, het genot, het sinthome en de psychoanalytische act.

Acht concepten dus, voor acht bijeenkomsten, met acht analytici. Voor elk concept hebben we immers een analyticus of analytica uitgenodigd die vanuit zijn/haar klinische ervaring een uitgekozen concept uitwerkt. De deelnemers zullen een literatuurlijst krijgen met acht teksten, uitgekozen door de sprekers, die hen zal toestaan zich telkens op voorhand ‘in te lezen”.

Sprekers: David Blomme (het subject van het onbewuste), Eli Noé (de betekenaar), Frederik Van Driessche (de herhaling), Wim Galle (het synthoom), Gertrudis Van de Vijver (het genot), Huguette Raes (de drift), Mark Adriaensen (de overdracht), Veroniek Knockaert (de psychoanalytische act).


Waar?

PC Gent-Sleidinge
Fratersplein 9
9000 Gent
(locatie St-Jan De Deo, Lieven Bauwenszaal)


Wanneer?

Acht woensdagavonden van 20u00 tot 22u00

  • 16 oktober 2019
  • 20 november 2019
  • 11 december 2019
  • 15 januari 2020
  • 19 februari 2020
  • 18 maart 2020
  • 20 mei 2020
  • 17 juni 2020


16/10/2019
David Blomme, “Het subject van de psychoanalyse is niet dat van de psychologie/filosofie”
teksten:
Quackelbeen, J. (1988) Pascal versus Freud: over het subject als onbegrijpelijk monster. Of de psychopathologie van het dagdagelijkse leven, anno 1987. Psychoanalytische Perspectieven, 12, pp. 29-77.
Chaumont, F.  (2004) Lacan. La loi, le sujet et la jouissance, VI Le sujet, pp. 86-99.

20/11/2019
Eli Noé, “De betekenaar en de poëtica van het onbewuste”
teksten:
Achterberg, Dichtkunst
Saussure, F. Cours de Linguistique Générale, pp. 215-218.

11/12/2019
Frederik Van Driessche, “De herhaling”
teksten:
Freud, S. (1914). Herinneren, herhalen en doorwerken, KB4/W6.
Freud, S. (1920g). Aan gene zijde van het lustprincipe, PT1/W8.
Kierkegaard, S. De herhaling

15/01/2020
Wim Galle, “Symptoom en synthoom: van het particuliere naar het singuliere subject?”
tekst:
Lacan, J. (1975). Joyce het synthoom

19/02/2020
Gertrudis Van de Vijver, “Het concept van het genot theoretisch en klinisch bekeken vanuit het werk van Freud en Lacan”
teksten:
Lacan, J., La logique du phantasme, séance du 15 février
Van de Vijver, G, Bazan, A., Detandt, S. The mark, the Thing and the object. On what commands repetition in Freud and Lacan. Frontiers in Psychology.

18/03/2020
Huguette Raes, “Drift: een ruiter en zijn wilde paarden”
tekst:
Freud, S (1920g), Aan gene zijde van het lustprincipe, PT1/W8

20/05/2020
Mark Adriaensen, “Overdracht en suggestie”
tekst:
Freud, S., “Zur Dynamik der Übertragung”, G.W., VIII, S. 363-374  

16/6/2020
Veroniek Knockaert, “Van psychoanalytische techniek naar psychoanalytische act”
tekst:
Freud, S. (1914). Herinneren, herhalen en doorwerken, KB4/W6.

Inschrijven