Gevallenstudies uit de klinische literatuur

Eli Noé en Dries Roelandts

Gevallenstudies uit de klinische literatuur

 

Wat gebeurt er precies in een analytische kuur? Hoe gaat de analyticus concreet te werk? Hoe verhoudt hij zich tot het spreken van de analysand, waarop baseert hij zijn duidingen, hoe gaat hij om met weerstand, hoe hanteert hij de overdracht? Omdat een psychoanalyse een intiem gebeuren is dat geen externe getuigen duldt, zijn we voor dergelijke vragen noodzakelijk aangewezen op casuïstiek. Anders dan in de medische wetenschap, waar ‘het geval’ een representatief voorbeeld heet te zijn van een aandoening en dus mikt op veralgemeenbaarheid, viseert de psychoanalytische kliniek resoluut het bijzondere. Een analytische gevallenstudie is altijd de reconstructie van een singuliere ontmoeting. Dat Freuds vijf grote casussen (Dora, Schreber, de Rattenman, Kleine Hans, de Wolvenman) in de latere traditie een paradigmatisch statuut hebben gekregen, neemt niet weg dat analytici van diverse strekkingen steeds eigen gevallenstudies hebben geproduceerd om iets van de analytische ervaring naar buiten toe te articuleren, om hun eigen werk beter te begrijpen, om de theorie niet alleen didactisch te illustreren, maar ook te beproeven en uit te dagen. In het seminarie gevallenstudies nemen zeven analytici elk een bekende of minder bekende casus uit de ‘secundaire’ klinische literatuur onder de loep. Verschillende klinische structuren zullen de revue passeren, alsook diverse analytische stijlen en benaderingswijzen. Het seminarie is een unieke gelegenheid om de analytische praktijk als het ware ‘van binnenuit’ te ervaren, wat het tot een uitstekende introductie maakt tot de praktijk en de theorie van de psychoanalyse. Voorafgaand aan elke sessie zal het betreffend casusmateriaal verspreid worden, zodat de deelnemers zich alvast kunnen inlezen.

Programma:

20/10/22: Dominique Hubain over Josef Eisler, A Man's Unconscious Phantasy of Pregnancy in the Guise of Traumatic Hysteria—A Clinical Contribution to Anal Erotism
24/11/22: Eli Noé over Michel de M’Uzan, Un cas de masochisme pervers
15/12/23: Dries Roelandts over René Tostain, Fétichisation d’un objet phobique
19/01/23: Tom Verhaeghe over Françoise Dolto, casus nog te bepalen
16/02/23: Mileen Janssens over Marion Milner, casus nog te bepalen
16/03/23: Wim Galle over Margaret Little, R: The analyst’s total response to his patients needs
20/04/23: David Blomme over Maurice Bouvet, casus nog te bepalen

 


Waar?

PC Gent-Sleidinge
Fratersplein 9
9000 Gent


Wanneer?

Donderdagavonden van 20u tot 22u

 

  • 20 oktober 2022
  • 24 november 2022
  • 15 december 2022
  • 19 januari 2023
  • 16 februari 2023
  • 16 maart 2023
  • 20 april 2023


Inschrijven