De ethiek van de psychoanalyse

Pat Jacops, Dries Roelands, Eli Noe, Veroniek Knockaert

Ethiek – Pat, Eli, Veroniek, Dries – zaterdaglezingen,  kartels

 

Uitgaande van de huidige veiligheidsvoorschriften is besloten om de lezing van Evi Verbeke, ‘Macht en Ethiek in de hedendaagse psychiatrie’, die normaal zou doorgaan op zaterdag 22/01 in het Museum Dr. Guislain, uit te stellen naar een later moment in het werkjaar (vermoedelijk in juni). Wat de lezing van Gertrudis van de Vijver betreft (‘Euthanasie bij psychisch lijden’, 12/02), gaan we er voorlopig van uit dat deze wel doorgaat. We houden u op de hoogte van de verdere planning.

 

De vorig jaar gevormde cartels werken dit jaar verder aan de lectuur van Lacans seminarie L’ethique de la psychanalyse. De vier zaterdagen met telkens een spreker die in dialectiek met een actueel thema het eigene van de psychoanalytische ethiek bevraagt, gaan dit jaar door. De sprekers tijdens de zaterdagnamiddagen zijn:  Evi Verbeke, Gertrudis Van de Vijver, Ariane Bazan, en Marc De Kesel. 

Er wordt nog nagedacht over en gezocht naar hoe de cartels een reflectie kunnen krijgen in een of meerdere intercartelmomenten.


Waar?

Museum Dr. Guislain,

Jozef Guislainstraat 43B

9000 Gent


Wanneer?

zaterdagen van 9u30 tot 12u en van 14u tot 17u

  • 19 februari 2022
  • 12 maart 2022
  • 07 mei 2022


Inschrijven