De ethiek van de psychoanalyse

Pat Jacops, Dries Roelands, Eli Noe, Veroniek Knockaert

Dit seminarie bestaat uit één woensdagavond (van 20u-22u) en vier zaterdagen met enerzijds een gesloten gedeelte, i.e. voor de ingeschrevenen van het seminarie, en anderzijds een open gedeelte, i.e. voor iedereen, leden van het GPP en niet-leden. 

Op de eerste bijeenkomst, op woensdag 21 oktober, worden de ingeschrevenen van het seminarie worden uitgenodigd zich te verenigen in een cartel om samen Lacan’s seminarie L’ethique de la psychanalyse te lezen. Afhankelijk van hoeveel deelnemers er zijn, zijn er dus verschillende cartels. En het seminarie kan maar doorgaan als er minstens vier ingeschrevenen zijn, i.e. als we minstens één cartel kunnen maken. De verantwoordelijken van het seminarie nemen hierbij de functie van plus-un waar voor de verschillende cartels. Elk cartel komt apart, op zijn eigen ritme samen.

Vier keer tijdens het werkjaar, op een zaterdagochtend, wordt er dan samengekomen met de ganse groep ingeschrevenen, i.e. de verschillende cartels, voor een intercartelmoment waarbij er ruimte is om te spreken over de lectuur en de eventuele knelpunten in de vorm van een octaviaanse discussie.

Tijdens de zaterdagnamiddagen wordt het werk dan vervolgens geopend naar buiten toe, i.e. voor leden van het GPP en geïnteresseerde niet-leden. Er wordt dan telkens een spreker uitgenodigd die in dialectiek met een actueel thema het eigene van de psychoanalytische ethiek bevraagt.

 

De verantwoordelijken van het seminarie ethiek zijn Pat Jacops, Dries Roelands, Eli Noé, Veroniek Knockaert

De sprekers tijdens de zaterdagnamiddagen zijn:  Pat Jacops, Gertrudis Van de Vijver, Ariane Bazan, Marc De Kesel

 


Waar?

Wordt nog meegedeeld


Wanneer?

1 woensdag (van 20u tot 22u) en 4 zaterdagen van 9u tot 12u en van 14u tot 17u

  • 21 oktober 2020
  • 16 januari 2021
  • 27 februari 2021
  • 27 maart 2021
  • 08 mei 2021


Inschrijven