De wording van het psychische lichaam en de kliniek van de psychosomatiek: Wat wil dat lijf?

Hilde Descamps, Tim Reddé & Nathalie De Neef

Het lichaam blijft de rode draad doorheen dit seminarie. Vorig jaar zijn we gestart met een zoektocht naar de psychische representatie van het reële lichaam, om dit jaar te komen tot de omgekeerde beweging: hoe kunnen psychische factoren het reële lichaam beïnvloeden? We bouwen verder op wat er vorig jaar aan bod is gekomen, maar met voldoende mogelijkheid tot aansluiten voor nieuw geïnteresseerden.

Vertrekpunt blijft de metapsychologie van Piera Aulagnier, met een duidelijk Lacaniaanse klemtoon en met een eigen theoretisering over de lichamelijke basis voor elke psychische representatie. Aulagnier schetst het lichaam als even extern als de buitenwereld, en het proces van het ons toe-eigenen van dat lichaam op basis van lustvolle en onlustvolle ervaringen in relatie tot de ander en tot die buitenwereld. Ze beschrijft hoe de eerste lichamelijke representatieszo worden opgebouwd en op de achtergrond aanwezig blijven bij andere representaties, via fantasmen en via het woord. Haar structurele benadering dient ons als basis voor het lezen van het werk van Joyce McDougall, die de klemtoon zal leggen op wat door het lichaam wordt gesymboliseerd en hoe dit binnen de analytische overdracht in het spreken kan worden gebracht. Vooral via haar klinische werk zoekt ze een begrijpen over te brengen over de wisselwerking tussen onbewuste representaties en de somatische manifestaties, getuigend van een eigen visie die ontstaan is vanuit een jarenlange interactie met verschillende analytische auteurs.

Basis voor ons werk zijn twee boeken die dit jaar centraal staan : La violence de linterpretation” van Piera Aulagnier, en Theatres of the body” van Joyce McDougall. Voor elke bijeenkomst wordt een eigen tekst doorgestuurd die een weergave is van onze bewerking van de thema’s die aan bod zullen komen – waarbij meestal ook verwezen wordt naar het ander werk van de beide auteurs of naar andere auteurs die over dit onderwerp hebben geschreven. Het staat de deelnemer vrij om daarvan te lezen wat hij of zij de moeite waard vindt. Inbreng vanuit eigen lectuur, eigen ervaring of eigen praktijk is altijd een verrijking en was in onze ervaring van vorig jaar zeer relevant voor de boeiende discussies die er zijn geweest.


Waar?

PC Gent-Sleidinge
Fratersplein 9
9000 Gent
(locatie St-Jan De Deo, Lieven Bauwenszaal)


Wanneer?

Acht zaterdagochtenden van 10u00 tot 12u00

  • 19 oktober 2019
  • 16 november 2019
  • 14 december 2019
  • 11 januari 2020
  • 08 februari 2020
  • 14 maart 2020
  • 25 april 2020
  • 16 mei 2020


Inschrijven