Direction de la cure et les principes de son pouvoir.

Wim Matthys en Elke Roose

La direction de la cure et les principes de son pouvoir

 

In dit seminarie lezen we Jacques Lacans tekst Direction de la cure et les principes de son pouvoir. In de tekst brengt Lacan verslag uit van een lezing die hij in 1958 verzorgde op een congres over psychoanalyse te Royaumont. Als vertrekpunt verwijst hij naar het ogenschijnlijk eenvoudig opzet van de analytische kuur: een analysant wendt zich met diens spreken tot een analyticus. Lacan stelt echter vast dat zich binnen de ego-analyse een tendens tot verglijden heeft ingezet met betrekking tot de oriëntatie van de kuur en de rol die daarbij is weggelegd voor de analyticus. Een terugdeinzen voor het beluisteren van het onbewuste gaat er immers gepaard met het introduceren van de doelstelling analysanten aan te passen aan de realiteit. Deze verglijding is volgens Lacan kwalijk, omdat de miskenning van de fantasmatische onderbouw van de realiteitservaring impliceert dat analyses evolueren naar een vorm van machtsuitoefening. In zijn kritiek behandelt Lacan de vraagstukken van overdracht, interpretatie en het ‘(gebrek aan) zijn’ van de analyticus. Hij werkt aldus toe naar een eigen antwoord op de vraag wat de kuur oriënteert: het verlangen van de analyticus.

We bespreken de tekst in zes bijeenkomsten en voorzien telkens tijd voor dialoog. Onze lectuur vertrekt vanuit de Franstalige tekst zoals die in de Écrits werd gepubliceerd, maar we stellen ook vertalingen beschikbaar. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Wim Matthys en Elke Roose


Waar?

PC Gent-Sleidinge

Fratersplein 9

9000 Gent

 


Wanneer?

Maandagavonden van 20u tot 22u

  • 10 oktober 2022
  • 07 november 2022
  • 05 december 2022
  • 16 januari 2023
  • 13 februari 2023
  • 13 maart 2023


Inschrijven