De stem – Kliniek en finaliteit van de analyse

Wim Galle

De stem – kliniek en finaliteit van de analyse – Wim Galle 

 

De stem is het ultieme object van de psychoanalyse, dat is althans onze stelling. Het vraagstuk van de stem is dan ook alomtegenwoordig in de kliniek van de analyse én bepaalt haar finaliteit.

In dit seminarie willen we vanuit deze basisstelling een klinisch theoretisch parcours bewandelen, waarbij we starten bij de auteur die deze thematiek op de psychoanalytische kaart heeft gezet: Theodor Reik. Het is geen toeval dat Lacan diens theoretisering herneemt en poogt een stap verder te zetten – al blijkt dat allerminst evident. We volgen Lacans spoor om de stem theoretisch te proberen vatten. Tegelijk is de stem ook bij uitstek een klinisch fenomeen, niet in het minst onder de vorm van de stem van het geweten of van de hallucinatie in de psychose. Bovendien blijkt ze onontbeerlijk om iets van het autistisch subject te begrijpen, zo argumenteren althans twee lacaniaanse auteurs – elk op hun eigen wijze (Jean-Claude Maleval en Marie-Christine Laznik). Tot slot houdt de kwestie van de stem ook verband met de finaliteit van de analytische kuur, waarbij ze op een paradoxale manier vanuit dit strikt singuliere ook haar plaats uittekent in de cultuur.

We willen de deelnemers uitnodigen om dit klinisch-theoretisch parcours, overheen een zestal bijeenkomsten, mee te lopen.

 


Waar?

Woonboot Diala
Bargiekaai 37
9000 Gent

 


Wanneer?

6 Dinsdagavonden van 20u tot 22u

  • 17 november 2020
  • 15 december 2020
  • 19 januari 2021
  • 16 maart 2021
  • 20 april 2021
  • 18 mei 2021


Inschrijven