Vergeten grondconcepten van de institutionele psychotherapie: het archaïsche

An Waterschoot & Marc Ledoux

We werken dit jaar rond het Archaïsche.
Vooreerst bekijken we de etymologie en de semantische vorming van dit concept. Daarna zijn verschillende onderscheidingen bijvoorbeeld begin-oorsprong en zijn plaats met betrekking tot het ‘moira’, het lot, logos en epos.  We bestuderen de ontplooiing van het archaïsche in verschillende wetenschappelijke velden met name het filosofische veld (Michel Foucault) en het psychoanalytische veld (Laplanche en Pontalis, Jung, Klein en Freud).


Waar?

PC Gent-Sleidinge
Fratersplein 9
9000 Gent
(locatie St-Jan De Deo, Lieven Bauwenszaal)


Wanneer?

Negen maandagavonden van 20u00 tot 22u00

  • 21 oktober 2019
  • 18 november 2019
  • 16 december 2019
  • 13 januari 2020
  • 10 februari 2020
  • 09 maart 2020
  • 06 april 2020
  • 04 mei 2020
  • 01 juni 2020


Inschrijven