Liefde

Jean-Pierre Van Eeckhout

Liefde 

 

Als men overdenkt waardoor een psychoanalytische ethiek kan gedragen worden dan komt men, doorheen de bewerking van het psychoanalytische veld vervat in de formules van de seksuering, terecht bij de vraag: “En wat kunnen we zeggen over de liefde?”.  Is de sekse immers bepaald door de logica van de taal, dan blijft de vraag open of de band tussen mensen volledig bepaald is door taal (zelfs in de formule “Le désir de l’homme c’est le désir de l’Autre”).  Is liefde niet immers “Geven wat men niet heeft?”

Parafraseren we J. Lacan: “Parlez-moi d’amour. Mais est-ce que je parle d’amour amur du chapelle de Sainte Anne?”  In welke mate bestond voor hem de onmogelijkheid de wederzijdsheid van de liefde over te brengen aan zijn toehoorders?

Kattebelletje 1: Vergeten we niet te beginnen met de oedipale liefde: hoe universeel geldig is deze structuur?  (Bijdragen tot het liefdesleven – S. Freud)

Kattebelletje 2: Vergeten we niet de eigenliefde: het narcissisme dus, het Ik (de uitzonderlijke) als superieur aan de Ander.

Kattebelletje 3: Ook niet te vergeten: de functie van het zien (Narcissus) en de rest van het lichaam, misschien zelfs het niet te ziene (M.Ponty).

Kattebelletje 4: De inscriptie van de liefde op het lichaam: de liefde en de kunstenaar (Ch. Akerman, M. Dumas).

Kattebelletje 5: De functie van de overdrachtsliefde en de ethiek van de psychoanalyse.

Kattebelletje 6: De onmogelijke plaats van het genot in de wederzijdsheid van de liefde.

Kattebelletje 7: En hoe de “hainamoration” te plaatsen???

Kattebelletje 8: Zeker niet te vergeten: de overdrachtsliefde en de overdracht van de psychoanalytische kennis.


Waar?

Boot Diala, Bargiekaai 37 – 9000 Gent


Wanneer?

Dinsdagavonden van 20u tot 22u.

 

  • 25 oktober 2022
  • 22 november 2022
  • 20 december 2022
  • 23 januari 2023
  • 28 februari 2023
  • 28 maart 2023
  • 25 april 2023


Inschrijven