Introductie tot de lectuur van het werk van Lacan, Seminarie XI

David Schrans en Seppe Jacobs

 

Introductie tot de lectuur van het werk van Lacan, Seminarie 11 – David Schrans en Seppe Jacobs 

 

In het seminarie “Introductie tot de lectuur van het werk van Lacan” lezen we dit jaar Lacans elfde seminarie, getiteld “Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse”, een seminarie dat zowel inhoudelijk als historisch zeer interessant is. Historisch omdat Lacan dit seminarie gaf onmiddellijk na zijn ontzetting uit het International Psychoanalytic Association – ontzetting die hij betitelt als een excommunicatie. Het was Lacan niet langer toegestaan te fungeren als leeranalyticus voor de leden van de Société Française de Psychanalyse. Met behulp van enkelen is hij met zijn onderwijs verkast naar de École Normale Supérieure, alwaar hij een ander, veel breder publiek bereikt dan het hoofdzakelijke uit analytici bestaande publiek van voorheen. Dit heeft effecten op zijn vertoog, dat zich vanaf nu richt op een ondervragen van het Reële. Al van in het begin van Lacans onderwijs als term aanwezig wordt het Reële nu pas ten gronde ondervraagd aan de hand van vier freudiaanse concepten, die Lacan fundamenteel acht voor de psychoanalyse: het onbewuste, de herhaling, de overdracht en de drift.

Wie terugdeinst voor de moeilijkheid van het werk van Lacan, nodigen wij uit om zich bij ons aan te sluiten. De betrachting van het seminarie “Introductie tot de lectuur van Lacan” is immers om de deelnemer wegwijs te maken in een lectuur, en niet hem in te leiden (of te wijden) in een weten. Wat bedoelen we hiermee? We bedoelen dat we u in dit seminarie geen uitleg geven van wat daar nu “echt” zou staan en wat “eigenlijk” bedoeld wordt. Daarentegen nodigen we u uit om u, samen met ons, te buigen over een tekst die, alleen al omwille van de meerduidigheid eigen aan taal, maar ook omwille van de stijl van haar auteur, geen sluitende interpretatie toelaat. Bovendien proberen wij telkens om onze gezamenlijke lectuur in dialoog brengen met de kliniek. Dit impliceert een traag wroeten in de ruwe aarde van Lacans werk, en dus dat men bereid moet zijn de handen vuil te maken.

Alhoewel wij opteren voor een lectuur van de Franstalige transcriptie, stellen wij ook een door leden van het Gezelschap opgestelde Nederlandse vertaling ter beschikking. Het seminarie vindt telkens plaats op -avond, van 20u30 tot 22u30.


Waar?

PC Gent-Sleidinge,

Fratersplein 9

9000 Gent


Wanneer?

Donderdagavonden van 20u30 tot 22u30

  • 14 oktober 2021
  • 25 november 2021
  • 23 december 2021
  • 20 januari 2022
  • 17 februari 2022
  • 17 maart 2022
  • 28 april 2022
  • 12 mei 2022
  • 09 juni 2022


Inschrijven