Summerschool de droomduiding

Gertrudis Van de Vijver

Summerschool

De Droomduiding

 

De Droomduiding is een concept. Ik stel voor om dat als uitgangspunt te nemen. Een concept is niet zomaar iets wat “overnight” tot stand komt. Het vraagt tijd, looptijd, herhaalde bewegingstijd, van diegene die schrijft, maar even goed van diegene die leest. Een concept grijpt kernachtig en tekenmatig de dingen in welbepaalde verhoudingen volgens bepaalde modaliteiten – niet het een zonder het andere, altijd het een met het ander, nooit het een met het ander, enz. Een concept herbergt dus een logica, niet zonder inbedding, en dus ook niet zonder effect – een concept maakt verschil. Of misschien beter, als het een concept is met een bepaald gewicht op een bepaald moment in de geschiedenis, kan het niet zonder effect zijn.

Dat is ontegensprekelijk het geval met De Droomduiding, een werk waarin Freud zijn hele beweeglijkheid van het moment legt, wetend dat dit het moest zijn, en dat het niet niets was. In De Droomduiding gaat hij de uitdaging aan om wat het is in de taal te bewegen en erdoor als subject te kunnen zijn conceptueel te vatten en om daar de consequentie, theoretisch en praktisch, van te beproeven. Consequentie, logische verhoudingen, structuur: dat is wat hij met zijn concept van het psychisch apparaat voor ogen heeft, niet tegensprekelijk met wat hij hoorde in zijn klinische praktijk, en evenmin tegensprekelijk met wat hij wist van de wetenschappelijke stand van zaken van zijn tijd.

Deze summerschool wil allereerst de interne consequente, de conceptuele logica van De Droomduiding volgen en opvolgen, door het werk te beschouwen vanuit het oogpunt dat er niets voor niets staat, dat wat er staat ook moest staan, en dat het aan ons is om er iets mee te doen, in een eigen beweging en een eigen looptijd, vanuit de consequentie die we veronderstellen als dragend voor dit werk. Lacan heeft het wellicht niet bij het verkeerde eind om deze consequentie allereerst te verbinden met de werkzaamheid van de betekenaar. Het komt er op aan om dit inzicht niet te laten stollen tot een stukje kennis dat we in bepaalde passages van De Droomduiding zouden treffen, maar om de betekenaar effect te laten hebben, om er mee aan de loop te gaan, op risico erdoor te veranderen en niet anders te kunnen dan dit ook te zeggen en te schrijven.

Praktisch: we lezen grote stukken van De Droomduiding op voorhand en gaan errond in uitwisseling – een selectie, die niet meteen een orthodoxe selectie zal zijn, wordt enkele weken op voorhand meegedeeld.


Waar?

Galerij Tess

Sint-Kwintensberg 9

9000 Gent

 


Wanneer?

19 tot 21 augustus 2022

Van 9u tot 12u en van 14u tot 17u

  • 19 augustus 2022
  • 20 augustus 2022
  • 21 augustus 2022


Inschrijven