Psychoanalytische ethiek: slechts een kwestie van goed luisteren?

Barbara Van Der Veken, Janne Quintelier en Nele Sillis

“Hundreds of case histories are presented here, not in dry scientific terms, which refuse to come to life, but as an inner experience of the analyst. I want to show how a psychological insight dawns upon him in his daily silent wrestling with an invisible antagonist.” (Reik, 1948)

Theodor Reik legt in zijn boek ‘Listening with the Third Ear’ een aantal fundamentele concepten van het psychoanalytische werk op een heel begrijpelijke wijze uit. Vanuit dit lezen ontstond de idee om verschillende sprekers aan het woord te laten over een boek dat of een tekst die hen geïnspireerd heeft met betrekking tot het psychoanalytisch werken, en dus binnen een psychoanalytische ethiek.

We nodigen jullie hierbij uit op een doortocht doorheen verschillende werken, op zoek naar een klinische ethiek. Gaan intuïtie en ethiek samen? Hoe kunnen we ‘het derde oor’ van Reik begrijpen? Is ethiek dan slechts een kwestie van goed luisteren?

Steeds vertrekkend van de literatuur die de spreker voorstelt, willen we voldoende ruimte laten voor discussie, vragen en (klinisch relevante) bedenkingen en bijdragen. Door verschillende sprekers aan het woord te laten kan het seminarie divers ingevuld worden.

Reik, T. (1948) Listening with the Third Ear: The inner experience of a psychoanalyst. New York: Farrar, Straus and Giroux


Waar?

De Koer
Meibloemstraat 86
9000 Gent


Wanneer?

Negen donderdagavonden van 20u00 tot 22u00

  • 28 september 2017
  • 19 oktober 2017
  • 16 november 2017
  • 14 december 2017
  • 18 januari 2018
  • 01 februari 2018
  • 29 maart 2018
  • 03 mei 2018
  • 31 mei 2018


Programma volgt…

Inschrijven