Preliminaire gesprekken: op de drempel van…

Dries Roelandts en Wim Galle

Wat gebeurt er precies in de preliminaire gesprekken? Vaak worden ze nogal eenzijdig als ‘proefanalyse’ beschouwd waarin de diagnostische vraag de belangrijkste zou zijn. Deze medische logica (eerst de diagnose, dan de behandeling) past met haar lineaire tijdsordening niet zo goed bij het analytisch werk. Het gaat meer om de mogelijkheid dat iets onbekends, verrassends kan gebeuren; over een ontmoeting die misschien een subjectief spreken kan op gang brengen. In deze gesprekken is het met andere woorden de analytische ethiek die vanaf het allereerste moment oriënterend is.

Preliminaire gesprekken bevatten enkele praktische beslissingen met grote klinische weerslag: afspraken over prijs en frequentie van de sessies, over aan- en afwezigheden, enzovoort. Deze elementen van het kader hebben uiteraard maar hun functie in relatie tot de inzet en de inhoud van de gesprekken. Van die inhoud wordt soms gezegd dat een allereerste gesprek alle aspecten van een latere therapie al in zich draagt, zoals ook een droom de hele neurose kan vertellen.

Omdat deze gesprekken dus bepalend zijn voor het gesternte waaronder het analytisch werk zal verlopen, is het van belang er de nodige aandacht aan te besteden. In dit seminarie willen we aan de hand van teksten en klinisch materiaal, en volgens verschillende concepten (de assen lijdensdruk en epistemologische vraag (Zenoni), overdrachtsneurose (Freud), signifiant de transfert (Lacan), …) de logica en de functies van de preliminaire gesprekken onderzoeken.

Een bijzondere aandacht daarbij krijgt het einde van de preliminaire gesprekken, of de passage naar de sofa – of naar een andere vorm van analytisch werk. Vanuit welke logica worden deze gesprekken als ‘voldoende’ beschouwd? Of wordt er te vaak vanuit een negatief argument (de blik uitschakelen bijvoorbeeld) beslist? En wordt dit aan de kant van de analysant of juist die van de analyticus gelegd?


Waar?

PC Gent-Sleidinge
Fratersplein 9
9000 Gent
(locatie St-Jan De Deo, Lieven Bauwenszaal)


Wanneer?

Zeven dinsdagavonden van 20u00 tot 22u00

  • 07 november 2017
  • 12 december 2017
  • 16 januari 2018
  • 20 februari 2018
  • 20 maart 2018
  • 24 april 2018
  • 22 mei 2018


Inschrijven