Enkele psychoanalytische concepten uitgelicht

Olaf Mylle en Sarah Vande Walle

Vorming in de psychoanalyse kan niet plaatsvinden via een vooropgesteld traject met vaste tussenstops. Even enkele concepten leren, zal ook hier niet lukken. Een ‘psychoanalyse-to-go’, een voorgekauwde weg gaat immers voorbij aan de particuliere implicatie van een subject dat zich inlaat met de psychoanalyse.

Of met een beeldspraak:Een spin laat haar web zwierig zweven op de golven van thermiek, tot deze zich ergens aanhecht. Eenmaal de kloof overbrugd, rept ze zich naar de overkant om de stevigheid van de eerste verbinding op de proef te stellen. Van daaruit herhaalt zich hetzelfde proces waarbij de ruimte tussen de randen gaandeweg verder gevuld wordt met kleinere draden. Tussen de draden blijft echter steeds opening waar niets gevat wordt. Slechts zo kan de kennismaking met de psychoanalyse verlopen. Men blijft zich een weg weven…

In dit seminarie trachten we diverse aanknopingspunten te voorzien in de hoop kruispunten te vormen waar ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Verscheidene psychoanalytische concepten zullen er benaderd worden en dit telkens ingeleid door een andere spreker. Per thema zal de literatuur die in de betreffende bijeenkomst besproken wordt, of enkele literatuurtips, doorgestuurd worden.

Belangrijk is dat er ruimte voor overleg en discussie is. Daarom nodigen we alle deelnemers uit om vanuit het eigen parcours (met welke theoretische voorkennis dan ook) actief te participeren, opdat het spreken kan circuleren en iets kan openen.

Omwille van het belang dat we hechten aan deze ontmoetingsruimte, plannen we voorafgaand aan elke bijeenkomst een half uur als onthaalmoment. Zo wordt er even tijd vrij gemaakt – voor diegenen die dat wensen – om elkaar informeel te spreken, een koffiekoek te nuttigen, etc. … om daarna uiteraard stevig aan de slag te gaan.


Waar?

PC Gent-Sleidinge
Fratersplein 9
9000 Gent
(locatie St-Jan De Deo, Lieven Bauwenszaal)


Wanneer?

Acht zaterdagvoormiddagen van 10u00 tot 12u00

  • 28 oktober 2017
  • 18 november 2017
  • 16 december 2017
  • 03 februari 2018
  • 03 maart 2018
  • 21 april 2018
  • 19 mei 2018
  • 02 juni 2018


28/10: Pat Jacops – De resonantie van de stilte

18/11: Dries Roelandts – Omtrent de (droom)duiding

16/12: Tom Verhaeghe – Castratie: Freud vs. Dolto

13/01: Veroniek Knockaert – De schriftuur van het fantasma

03/02: David Blomme – De overdracht, van Freud tot Lacan

03/03: Sarah Vande Walle – “Zoveel held!?”, omtrent de tarifering en het verlangen van de analyticus

21/04: Wim Galle – Spreken in/van de analyse: stemmen vanuit het onhoorbare

19/05: Frederik Van Driessche – Omtrent acting out en passage à l’acte

02/06: Peter Walleghem – Lacan leest Plato: over liefde en verlangen in de overdracht

Inschrijven