De wording van het psychische lichaam en de kliniek van de psychosomatiek

Nathalie De Neef, Hilde Descamps en Tim Reddé

Geboren in een oneindige hoeveelheid indrukken staat het infans voor de opdracht om zich daaruit een min of meer bewoonbaar psychisch lichaam te creëren ; daarmee komen we meteen bij het spanningsveld tussen ervaring en representatie van de ervaring.

In dit seminarie gaan we op zoek naar een conceptualisering over hoe het psychische lichaam komt te ontstaan, en wat de verhouding daarvan is tot het onbewuste. Daarvoor kloppen we in eerste instantie aan bij MatteBlancos lezing van het freudiaanse onbewuste als het oneindige. Rudi Vermote gaat daarop verder en koppelt een driedeling, gebaseerd op dit model, aan verschillende psychoanalytische theorieën, wat precies te maken heeft met de verschillende soorten representaties. Vanuit die lezing en vanuit ervaringen in de kliniek begrijpen we het lichaamsbeeld en de identiteit als het aanbrengen van stutten tegen die oneindige vloed van indrukken, om niet te verzinken in die stroom. Didier Anzieu werkte met zijn concept van de moi-peau uit hoe die stutten worden gecreëerd op basis van de lichamelijke ervaringen en op basis van de behoefte aan zelfbehoud. Piera Aulagnier zal meer de klemtoon leggen op hoe die stutten worden opgebouwd tegenover de jouissance, zal daarbij ook de drift en het verlangen inbrengen, zowel van het subject als van de omgeving.

Eens gekomen tot een werkbare (structurele) conceptualisering, wordt het werk van Joyce McDougall (Theaters of the Body) onze leidraad om te zoeken naar de verhouding tussen het analytische werk en de psychosomatische fenomenen. Hoe kunnen we dit begrijpen vanuit een structureel begrippenkader ? Het opzet is om dit in of vanaf het komende jaar uit te werken en op die manier te gaan zoeken naar handvaten voor de kliniek van de psychosomatiek.

Deelnemers hoeven niet alle vermelde auteurs te kennen of gelezen hebben. Het opzet is dat we starten van een tekst die een weergave is van onze lezing van die auteurs, met verwijzing naar de desbetreffende boeken of artikels. Het staat de deelnemer vrij om daarvan te lezen wat hij of zij de moeite waard vindt. Inbreng vanuit eigen lectuur, eigen ervaring of eigen praktijk is daarbij een verrijking.


Waar?

PC Gent-Sleidinge
Fratersplein 9
9000 Gent
(locatie St-Jan De Deo, Lieven Bauwenszaal)


Wanneer?

Acht zaterdagochtenden van 10u00 tot 12u00
(let op: 27/04 is verplaatst naar 04/05!)

  • 27 oktober 2018
  • 24 november 2018
  • 15 december 2018
  • 19 januari 2019
  • 09 februari 2019
  • 23 maart 2019
  • 04 mei 2019
  • 25 mei 2019


Inschrijven