Vergeten grondconcepten van de institutionele psychotherapie: de ruimte

An Waterschoot en Marc Ledoux

Ruimte

“De wereld is niet-in-de-ruimte, maar de ruimte is in-de-wereld voor zoverre dat de mens als iemand in-de-wereld ruimte opent”.
Met deze idee van Martin Heidegger wordt de problematiek van de ruimte vatbaar voor haar fundamentele plaats in de psychopathologie  en in de therapeutische praktijk. We zullen dit idee in verschillende richtingen volgen, telkens gekoppeld aan de dialectiek “theorie-praktijk”.

 • Voor Rümke bestaat de kunst van de psychotherapie erin de grootst mogelijke nabijheid te verbinden met de grootst mogelijk afstand. Alleen de “omgang” met de wereld maakt dit mogelijk.
 • Deze omgang is verstoord

  – in de depressie: ‘L’errance comme problème psychopathologique ou déménager’ van Roland Kuhn
  – in de schizofrenie: ‘Hendrik Ibsen et le problème de l’autoréalisation dans l’art’ van Ludwig Binswanger met zijn commentaar op het toneelstuk ‘Solness le constructeur’
  – in de manie: in verschillende teksten van Henri Maldiney
  – in de melancholie: Hubertus Tellenbach
  – in het autisme: ‘Le trou noir de la psyché’ van Frances Tustin

 • Hoe schrijft de ruimte zich in als beleefde ruimte?- Potentiële ruimte: Donald W. Winnicott
  – Stemmingsruimte: Ludwig Binswanger
  – Overdrachtsruimte: Jean Oury
  – Denkruimte: ‘Espace mental’ van Salomon Resnik
  en de verrassing van dit jaar: ‘L’Atlas Mnémosyne’ van Aby Warburg


Waar?

PC Gent-Sleidinge
Fratersplein 9
9000 Gent
(locatie St-Jan De Deo, Lieven Bauwenszaal)


Wanneer?

Acht maandagavonden van 20u00 tot 22u00

 • 22 oktober 2018
 • 19 november 2018
 • 17 december 2018
 • 14 januari 2019
 • 11 februari 2019
 • 11 maart 2019
 • 08 april 2019
 • 06 mei 2019


Inschrijven