Vergeten grondconcepten van de institutionele psychotherapie: het lichaam (L’image du corps – le corps et jouissance)

An Waterschoot en Marc Ledoux

Dit werkjaar broderen we verder op het werk van Gisela Pankow omtrent het lichaam. We bereiden het denken rond het lichaam uit naar andere auteurs: Françoise Dolto, Jacques Lacan, Jean Oury, Pierre Aulagnier.

Katrien Libbrecht zal als gastspreker een tweetal avonden verzorgen rond wat er gebeurt voor het spiegelstadium.

In vervolg werken we rond le corps et le réel, het lichaam zoals het in het leven van het subject gevormd wordt, in confrontatie met de ander: wat doet het me dat de ander me (aan)raakt…

We bekijken wat de bovengenoemde auteurs theoretisch bespreken rond het lichaam en plooien dit terug naar het dagelijks werk in de kliniek.

Het seminarie kan gevolgd worden als vervolg op vorig werkjaar, maar staat ook open voor nieuwe geïnteresseerden. We komen 10 maandagavonden samen, één keer per maand, vanaf oktober.


Waar?

PC Gent-Sleidinge
Fratersplein 9
9000 Gent
(locatie St-Jan De Deo, Lieven Bauwenszaal)


Wanneer?

Tien maandagavonden van 20u00 tot 22u00

Startdatum: 23 oktober 2017!

  • 20 november 2017
  • 18 december 2017
  • 15 januari 2018
  • 12 februari 2018
  • 12 maart 2018
  • 09 april 2018
  • 07 mei 2018


Inschrijven