Wat weegt en be-weegt in de kliniek: psychoanalytisch wroeten in institutionele velden

Nelle Van Damme, Olaf Mylle en Dennis Vermeesch

Net als voorgaande jaren gaan we in deze derde jaargang verder wroeten rond het werk in instituties, hoe we vanuit een analytische ethiek blijvend kunnen werken in de kliniek, hoe we blijvend ruimte kunnen vrijwaren voor het subject en diens onbewuste.

Tijdens de samenkomsten beogen we een spreken dat rondgaat, een spreken dat prikkelt, dat goesting geeft. Bovenal een gezamenlijk spreken waar we elkaar rond het werk ontmoeten en dat gerust mag vertrekken vanuit een klacht/een gewroet, maar er uiteindelijk aan voorbijgaat en er een bewerking op maakt.

We kiezen ervoor bij monde van diverse sprekers verscheidene klinische thema’s de revue te laten passeren die voor mensen in het institutionele werk hoogst relevant zijn. Dit niet in de vorm van een reeks van sluitende uiteenzettingen die een antwoord formuleert op de vraag hoe er gewerkt moet worden, maar eerder een ‘kaas-met-gaten’ dynamiek, waar zaken door de sprekers aangestipt worden en onmiddellijk in groep besproken en uitgediept kunnen worden.

Dit seminarie wil een kruisbestuiving zijn tussen theorie en praktijk, waarbij de theoretische abstrahering echter ten dienste staat van het bevatten van een klinische realiteit en van het bevorderen van een open discussie.

De insteek die we verkiezen is er één van ondervraging langs de kant van de verschillende sprekers – allen werkzaam in een instelling – overheen de verschillende avonden. Zij brengen ons het relaas van wat in het werk hun ervaringen zijn, wat hen tegen de borst stuit, wat hen nauw aan het hart of zwaar op de lever ligt..

Concreet krijgen alle deelnemers vooraf de nodige literatuur toegestuurd die zowel als situering of als voorsmaakje kan fungeren voor de desbetreffende bijeenkomst. Op de avond zelf volgt een verdere bewerking door de spreker, doorspekt met toepasselijke fragmenten en/of casusmateriaal uit zijn of haar klinisch wedervaren in het instituut.

De deelnemers worden uitgenodigd een actieve inbreng te leveren opdat het spreken kan circuleren en een dialoog tot stand kan komen. Dit onafgezien van leeftijd, ervaring, kennis, statuten of staat van dienst.

(Voor alle duidelijkheid: nieuwe geïnteresseerden kunnen instappen in deze nieuwe jaargang, men hoeft zeker niet de vorige jaren gevolgd hebben.)


Waar?

We kiezen opnieuw voor een ‘nomadisch’ seminarie, m.a.w. steeds op verschillende locaties.


Wanneer?

Negen woensdagavonden van 20u00 tot 22u00

 • 18 oktober 2017
 • 22 november 2017
 • 20 december 2017
 • 24 januari 2018
 • 28 februari 2018
 • 14 maart 2018
 • 28 maart 2018
 • 18 april 2018
 • 16 mei 2018


 • 18 oktober 2017
  Pat JacopsOmtrent intervisie en supervisie in instellingen
  Eendrachtstraat 100, 9000 Gent
 • 22 november 2017
  Olaf MylleOmtrent in-team-iteiten (deel 1)
  De Koer, Meibloemstraat 86, 9000 Gent
 • 20 december 2017
  Nelle Van DammePathoplastie in de gevangenis
  De Koer, Meibloemstraat 86, 9000 Gent
 • 28 februari 2018
  Björn Waerlop & Chris Reyns & team van de seniorenafdeling Projectwerking
 • 14 maart 2018
  Dirk Bryssinck Omtrent Villa Voortman
 • 28 maart 2018
  Olaf MylleOmtrent in-team-iteiten (deel 2)
 • 18 april 2018
 • 16 mei 2018

Inschrijven