Wat weegt en be-weegt in de kliniek: psychoanalytisch wroeten in institutionele velden

Olaf Mylle, Nelle Van Damme, Chris Reyns en Dennis Vermeesch

Aan het werk zijn met de psychoanalyse is een karwei, een tocht, een moedig inschepen op weg naar het ongekende. Meanderend zich een weg banen met de stroom als vaste compagnon.
Het is dolen, dwalen, soms het roer omgooien, bij wijlen tegen de stroom ingaan om in rustiger vaarwater op adem te komen. Het is een vastbesloten vooruitgaan, ontvankelijk willen zijn en blijven voor de eigenaardigheden die ons pad kruisen. En ergens, in een binnenbocht, houden we halt om aan te sterken en te spreken over onze belevingen. We getuigen voor elkaar over onze momenten van hoop en ontreddering, over hoe onze ervaringen ons intussen gekneed hebben.

In dit seminarie willen we plaats maken voor dergelijke getuigenissen. Een parcours in de kliniek verloopt zelden zonder de noodzakelijke deining. Het is een verhaal in wording van ontmoetingen die ons prikkelen, verontrusten, die ons nieuwsgierig maken, die ons soms overstag doen gaan en goesting geven, die ons doen worstelen en ons tot reflectie stemmen. In onze bijeenkomsten maken we tijd om rond het klinische werk samen te zitten en actief het woord te nemen en te geven. We nodigen telkens één of meerdere sprekers uit die ons met hun relaas op weg zullen helpen. Zij zullen hun persoonlijk wedervaren met ons delen, met de overdracht als leidraad, als horizon waartegen de verhalen zich afschilderen. De overdracht als drijvende onderneming waarin we onszelf en de ander leren kennen. 

Zoals het echte nomaden betaamt zullen we ook dit jaar acht keer ons anker uitwerpen op een andere plaats die ons vreemd is, maar waar de ontmoeting, de goesting en de beweging thuis zijn.


Waar?

We kiezen opnieuw voor een ‘nomadisch’ seminarie, m.a.w. steeds op verschillende locaties.


Wanneer?

Acht woensdagavonden van 20u00 tot 22u00

 • 24 oktober 2018
 • 21 november 2018
 • 19 december 2018
 • 23 januari 2019
 • 20 februari 2019
 • 20 maart 2019
 • 24 april 2019
 • 22 mei 2019


 • 24 oktober 2018
  Raf Goossens, “Meer meer meer”
  De Buurt, Kartuizerlaan 20, 9000 Gent
 • 21 november 2018
  Nelle Van Damme en collega’s
  Aannemersstraat 17, 9000 Gent
 • 19 december 2018
  Joris Bruneel
  In de Kapel van Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge, campus Sleidinge
  Weststraat 135, 9940 Sleidinge
 • 23 januari 2019
  Wim Matthys, “Over (des)illusies en blinde vlekken”
  De Koer, Meibloemstraat 86, 9000 Gent
 • 20 februari 2019
  Jolan Standaert, “Depressiviteit en vermoeidheid”
  Dagcentrum De Weverij, PCGS campus Gent, Fratersplein 9, 9000 Gent
 • 20 maart 2019
  Tine Agon
  Graffiti vzw, Dampoortstraat 84, 9000 Gent
 • 24 april 2019
  Kirsten Verbeeck
  De Koer, Meibloemstraat 86, 9000 Gent
 • 22 mei 2019
  Els Therssen, “de forische functie binnen psychiatrie”
  De Koer, Meibloemstraat 86, 9000 Gent

Inschrijven