Lectuur van Lacans achtste seminarie “Le transfert”

David Schrans, Pat Jacops en Filip Kolen

Het object van verlangen en de dialectiek van de castratie

Lacan vangt zijn seminarie over de overdracht aan met de grondige lectuur van een tekst over de liefde: Plato’s Symposium. Deze tekst beschrijft een banket waarop de aanwezigen om beurt een lofrede over de liefde bezingen. Op het einde krijgen we echter een onverwachte wending: Alcibiades verschijnt ten tonele en bezingt niet zozeer de liefde, dan wel Socrates. De liefde verschijnt hier met andere woorden in actu. In deze plotse wending onderscheidt Lacan twee zaken. Enerzijds beschrijft hij de functie van het agalma, het verborgen (partieel) object van verlangen dat we in de ander zoeken en in Alcibiades’ beschrijving van Socrates verschijnt. Anderzijds geeft Lacan aan dat Socrates Alcibiades een antwoord schuldig moet blijven wanneer hem om een teken van zijn liefde wordt verzocht. Op dat punt hebben wij onze werktuigen vorig jaar neergelegd.

Dit jaar hervatten wij onze lectuur met het tweede deel, dat als titel draagt: Het object van verlangen en de dialectiek van de castratie. Lacan verlaat hier het veld van de filosofie en richt zich uitdrukkelijk tot de kliniek. Hierbij polariseert hij de twee termen die hij in het eerste deel heeft onderscheiden. Tegenover het agalma, het objet précieux dat wij in de ander zoeken, plaatst Lacan de vraag: Y a-t-il un désir qui soit vraiment ta volonté?” – en hoe kan men dat verlangen dan betekenen? Om op deze vraag een antwoord te formuleren ondvraagt Lacan op zeer methodische wijze de functie van het object binnen het fantasma van de hysterie en de dwangneurose. Tegelijk werkt hij de vraag uit naar de betekenaar van het verlangen, Φ. Bestaat er zoiets als een eigen verlangen en kan men dat wel betekenen? Wat is het statuut van het teken van liefde waar Alcibiades zo naar hunkert en dat Socrates weigert te geven? Bestaat er zoiets als een betekenaar voor het verlangen? 

Ons seminarie kan gezien worden als een Symposium: we nodigen iedereen die dat wenst uit tot spreken. Wars van elke dogmatische invulling van wat Lacan ons probeert te vertellen, trachten wij zo tot een gezamelijke lectuur te komen. De kliniek krijgt hierbij een centrale plaats. Zoals elk jaar is het immers onze bedoeling Lacans conceptuele denkwerk in verband te brengen met de praktijk. En ofschoon dit seminarie een verderzetting is van de arbeid die wij vorig jaar hebben geleverd, kan elkeen zonder voorkennis naadloos aansluiten vermits wij beginnen met een recapitulatie van het eerste deel en van daar verder borduren op Lacans parcours.


Waar?

PC Gent-Sleidinge
Fratersplein 9
9000 Gent
(locatie St-Jan De Deo, Lieven Bauwenszaal)


Wanneer?

Vijf donderdagavonden en drie woensdagavonden van 20u00 tot 22u00

 • 25 oktober 2018
 • 25 oktober 2018
 • 22 november 2018
 • 22 november 2018
 • 20 december 2018
 • 20 december 2018
 • 17 januari 2019
 • 17 januari 2019
 • 20 februari 2019
 • 20 februari 2019
 • 20 maart 2019
 • 20 maart 2019
 • 24 april 2019
 • 24 april 2019
 • 23 mei 2019
 • 23 mei 2019


Inschrijven