Lectuur van Lacans achtste seminarie “Le transfert”

David Schrans, Pat Jacops en Filip Kolen

Liefhebben, is geven wat men niet heeft.” (J. Lacan)

“In den beginne was er de liefde”, zo start Lacan zijn seminarie over de overdracht, en hij verwijst hiermee naar de eerste “talking-cure” die een liefdeshistorie was, en niet alleen van de patiënt. Nochtans noemt Lacan het liefhebben datgene waarover in de psychoanalytische literatuur het minst gezegd wordt. Terwijl een eeuwenlange traditie ons spreekt over de liefde. Binnen deze traditie verwijst Lacan naar het monumentale belang van het Banket van Plato! Wie deze tekst voor de eerste keer leest, is stomverbaasd! Meer nog, men kan zich afvragen hoe het komt dat een dergelijke tekst bewaard kon blijven, doorheen wat Lacan “generaties van monniken en pennelikkers” noemt.

Het Banket verwijst naar een reëel gebruik, op verschillende wijzen gepratikeerd in Griekenland. Het reglement heeft niets exceptioneel: iedereen brengt zijn bijdrage onder de vorm van een vertoog rond een bepaald onderwerp. Het onderwerp van het Banket van Plato behandelt de vraag waartoe het dient wetend te zijn op het vlak van de liefde. En de regel die in het begin gesteld wordt, is dat men niet te veel zal drinken. Niettemin gebeurt er daar iets dat niet voorzien was, een buitensporigheid, een uitspatting. Op het einde komt Alcibiades met enkele anderen stomdronken binnen, en doet er voorstellen waarvan men het schandaleuze karakter niet genoeg naar waarde kan schatten: hij vertelt in rauwe termen aan iedereen die het horen wil over zijn tevergeefse pogingen als jonge man om Socrates in zijn bed te krijgen!

Lacan zal de verschillende vertogen in het Banket lezen als analytische sessies. Naarmate de dialoog verdergaat en de bijdragen van de verschillende deelnemers elkaar afwisselen, gebeurt daar iets, alsof de vertogen verhelderd worden door wat er op volgt, en dan is er, op het einde, wat beschreven wordt als een brutaal, zie genânt feit, de inval van het leven daarin, het spreken van Alcibiades.

Lacan stelt dat het vertoog van Alcibiades ons het meest leert over het vraagstuk van de liefde. Het is daar dat zich niet alleen de vraag naar het wezen van de liefde, maar ook deze van zijn verhouding tot de overdracht het meest zal ophelderen! Aan ons om de betekenis van het vertoog van Alcibiades te vatten!

J. Lacan, Le Séminaire Livre VIII: Le Transfert, ed. du Seuil, 1991, pp. 9-195.
Het seminarie over de overdracht zal zich dit jaar beperken tot het eerste deel, de commentaar van Lacan op het Banket van Plato.


Waar?

PC Gent-Sleidinge
Fratersplein 9
9000 Gent
(locatie St-Jan De Deo, Lieven Bauwenszaal)


Wanneer?

Acht donderdagavonden van 20u00 tot 22u00

  • 26 oktober 2017
  • 23 november 2017
  • 21 december 2017
  • 25 januari 2018
  • 22 februari 2018
  • 22 maart 2018
  • 26 april 2018
  • 24 mei 2018


Inschrijven