Het oevre van oorspronkelijke auteurs binnen het veld van de psychoanalyse

Lectuur van Lacans achtste seminarie “Le transfert”

Reading Winnicott

Klinische beschouwingen

Psychoanalyse en kinderen

Psychoanalytische intervisie

Psychoanalytische intervisie

Psychoanalyse en belendende velden

Psychoanalyse en literatuur

Psychoanalyse en het gerechtelijke domein

Psychoanalyse en taal: de lotgevallen van het cratylisme

Psychoanalytische concepten

Enkele psychoanalytische concepten uitgelicht

Preliminaire gesprekken: op de drempel van…

Psychoanalytische ethiek

Psychoanalytische ethiek: slechts een kwestie van goed luisteren?