Het oevre van oorspronkelijke auteurs binnen het veld van de psychoanalyse

Lectuur van Lacans achtste seminarie “Le transfert”

Klinische beschouwingen

Wat weegt en be-weegt in de kliniek: psychoanalytisch wroeten in institutionele velden

Vergeten grondconcepten van de institutionele psychotherapie: de ruimte

Enkele psychoanalytische concepten uitgelicht

De wording van het psychische lichaam en de kliniek van de psychosomatiek

Psychoanalytische intervisie

Psychoanalytische intervisie

Psychoanalyse en belendende velden

Psychoanalyse en literatuur

Psychoanalytische concepten
Psychoanalytische ethiek