Het oevre van oorspronkelijke auteurs binnen het veld van de psychoanalyse

Lectuur van Lacans achtste seminarie “Le transfert”

Reading Winnicott

Klinische beschouwingen

Wat weegt en be-weegt in de kliniek: psychoanalytisch wroeten in institutionele velden

Psychoanalyse en kinderen

Psychoanalytische intervisie

Psychoanalytische intervisie

Psychoanalyse en belendende velden

Psychoanalyse en literatuur

Psychoanalyse en het gerechtelijke domein (uitgesteld)

Psychoanalyse en taal: de lotgevallen van het cratylisme

Psychoanalytische concepten

Enkele psychoanalytische concepten uitgelicht

Preliminaire gesprekken: op de drempel van…

Psychoanalytische ethiek

Psychoanalytische ethiek: slechts een kwestie van goed luisteren?